FFP logo

PRIS KALKULATOR

Her kan du regne ut en omtrentelig pris på din ordre ved å følge punktene under.
Merk: Prisen vil reduseres/økes alt etter hvor mange timer opptak du faktisk har.

1. Velg enten HD- eller SD-scanning.
2. Tast inn antall timer du tror du har og trykk =.